Zásady zpracování osobních údajů

GDPR

Úvod

Zpracování osobních údajů probíhá to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), zákona o zpracování osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

 

Kontaktní údaje správce

CONTI-RSC s.r.o.

Osvobození 123, Postřelmov 789 69, IČ: 64616231
Společnost je vedena u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 9160

webové stránky: conti-rsc.cz
telefon: +420 724 569 908
e-mail: info@conti-rsc.cz

 

Jaké osobní údaje zpracováváme

Veškeré osobní údaje, které zpracováváme, slouží k zajištění obchodního styku a plnění našich dodavatelských závazků, k marketingové komunikaci vůči našim zákazníkům na základě oprávněného zájmu, případně pro účely zaměstnávání či náboru pracovníků. Pro jednotlivé případy uvedené výše máme připravené individuální informační listy či souhlasy se zpracováním osobních údajů, které odpovídají dané situaci.

V případě, že jste nás kontaktovali přes kontaktní formulář na našich webových stránkách, zpracováváme o vás následující údaje (podobu nezbytně nutnou k vyřízení vašeho požadavku):

 • Jméno a příjmení.
 • Název společnosti (byl-li vyplněn).
 • E-mailovou adresu.
 • Telefonní číslo (bylo-li vyplněno).
 • Případně další údaje, které uvedete ve vaší zprávě.
 • Jiné údaje nejsou prostřednictvím našich webových stránek uchovávány.

 

Kde osobní údaje uchováváme

Všechny námi zpracovávané osobní údaje uchováváme v zabezpečeném profesionálním cloudovém řešení se servery umístěnými na území Evropské unie, případně v sídle naši společnosti. Sdílíme-li osobní údaje s externími subjekty (zpracovateli), pak jedině na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů.

 

Kdo vůči nám vystupuje jako zpracovatel

Zpracovateli osobních údajů jsou ve vztahu k naší společnosti coby správci následující instituce:

 • Poskytovatel hostingových služeb.
 • Externí dodavatelé marketingových služeb a správy / vývoje našich webových stránek.
 • Se všemi těmito zpracovateli máme uzavřené smlouvy upravující jejich povinnosti coby zpracovatelů námi poskytovaných osobních údajů.

 

Jaká máte v souvislosti s osobními údaji práva

Dle GDPR máte vůči naší společnosti coby správci osobních údajů jasně definovaná práva. Mezi ně patří:

 • Máte právo nás kdykoli kontaktovat a chtít znát, jaké vaše osobní údaje a pro jaký účel zpracováváme.
 • Máte právo vznést proti tomuto zpracovávání námitku.
 • Máte právo na to, abychom přestali vaše osobní údaje zpracovávat, pokud pro jejich zpracování neexistuje jiný právní důvod (například zákonná povinnost).
 • Máte právo, abychom na vaši žádost zúžili zpracování vašich osobních údajů, pokud pro jejich zpracování neexistuje jiný právní důvod (například zákonná povinnost).
 • Máte právo požadovat, abychom aktualizovali či opravili chybné osobní údaje, které o vás zpracováváme.
 • Máte právo vznést námitku proti tomu, abychom zpracovávali vaše osobní údaje.
 • Máte právo na přenositelnost údajů mezi různými poskytovateli stejných služeb (konkurenty).
 • Máte právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování (čistě strojového), které pro vás má právní či obdobné účinky.